Inge Jan Henjesand, President @ BI Norwegian Business School to open OBDD 2017

Inge Jan Henjesand, President at BI Norwegian Business School to formally open OBDD with a welcome session on BI's direction on Big Data & Analytics at OBDD 2017.

Inge Jan Henjesand er dr. oecon fra NHH 1996 med faglig bakgrunn innen markedsføring, strategi og ledelse. Henjesand hadde sentrale lederstillinger ved Handelshøyskolen BI i perioden 1998 – 2007, som instituttleder for Institutt for markedsføring, konserndirektør Divisjon forskning og fagressurser og som prorektor og konstituert rektor.

Henjesand kommer fra stilling som nestleder og direktør for forskning, innovasjons- og næringspolitikk i Abelia, en stilling han har hatt siden 2008. Henjesand kan vise til en rekke styreverv, tillitsverv og utvalgsarbeid, og hovedtyngden av disse er knyttet til utdanning-, høyskole-, universitets - og forskningssektoren.